't Stille Pand - Sarephta

sarephta home afbeelding
vaste activiteiten titel foto

Vaste activiteiten in 't Stille Pand - Sarephta en in de Brugse Karmel

Regelmatig terugkerende vieringen en diensten

De kapel is elke dag open van 6u45 tot 8u en van 17u tot 19u.
In de kapel kan je even tot rust komen bij het Mysterie in je.
Je kan er ook meebidden met de Karmelgemeenschap. Om 7u30 morgengebed en om 17u45 avondgebed.

Er is elke dag eucharistieviering om 7u en om 12u, behalve op zondag. Lauden om 7u30 en vespers om 17u45.

Elke zondag is er om 10u in de kerk een gregoriaanse mis, opgeluisterd door de "Scola Gregoriana Brugensis" (kerk).

Op zondagavond om 18u vespers. Daarna een half uur eucharistische aanbidding (kapel).

Op dinsdagavond om 19u45: Charismatische gebedsavond (kapel).

Op vrijdagavond is er om 17u45 vespers en daarna een uur eucharistische aanbidding (kapel).

 

 

RONDLEIDINGEN

Rondleidingen kunnen georganiseerd worden voor groepen van niet meer dan 25 personen en worden 's namiddags verzorgd door een ervaren gids.

Er zijn twee soorten rondleidingen:

  1. de korte rondleiding van ongeveer 1 uur. Hier wordt hoofdzakelijk de barokke kerk, het koor en enkele kloosterlokalen bezocht en besproken.
    50 € per groep.
  2. de lange rondleiding duurt ongeveer 2 uur. Naast de gebouwen en lokalen die in de korte rondleiding aan bod komen, wordt er een tuinwandeling gemaakt met bespreking van de kloostergebouwen, de kluizen en het "pesthuisje".
    Daarna worden de crypte en vooral de oude bibliotheek bezocht en uitvoerig besproken.
    90 € per groep.

Voor de voorwaarden en de reservaties moet u zich wenden tot Pater Carlos Noyen.